Koszyk 0

Renata Lisowska, Anastazja Jędrzejewska (red.)

Wyzwania współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem

ISBN978-83-65766-21-2
Rok wydania2018
WydawnictwoWydawnictwo SIZ
Liczba stron286
Wolny dostępLink

Spis Treści


Wstęp

Część I
Przedsiębiorczość w zarządzaniu

Karina Skrabulska
Przedsiębiorczość jako styl życia na przykładzie pokolenia Z

Anastazja Jędrzejewska
Historia przemysłu na ziemiach polskich – aspekt zarządzania i sprawozdawczości finansowej

Jarosław Gumienny
Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Przegląd badań

Edyta Guderska, Bożena Czerkawska
Teoria kosztów transakcyjnych a realizacja projektów finansowanych z środków unijnych w firmie produkcyjnej

Anna Piotrowska
Rola kultury organizacyjnej w kontekście zarządzania przedsiębiorstwem

Klaudia Powęska, Joanna Wnęk, Klaudia Wołoszyn
Próba weryfikacji skuteczności predykcji bankructwa za pomocą modeli analizy dyskryminacyjnej na podstawie spółki akcyjnej Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej Zapel

Klaudia Powęska, Joanna Wnęk, Klaudia Wołoszyn
Ocena wiarygodności diagnostycznej wybranych modeli dyskryminacyjnych na podstawie przedsiębiorstwa Tasta Armatura Sp. z o.o

Część II
Determinanty rozwoju przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym

Jagoda Ochocka, Karolina Zbawińska
Storytelling as a tool for brand building

Iga Trocka
Compensation system as a way to retain employees, improve job performance and satisfaction in enterprises

Maria Karpiak
Territorial communities’ development on the foundations ofcreativeeconomy

Bartłomiej Lisowski
Innovations in modern industry

Lyubomyr Sozanskyy
Transformation of Poland Industry Structure: Experience for Ukraine

Svitlana Ishchuk
Industry of Ukraine and EU Member States: Comparative Evaluation

Iga Trocka, Patrycja Chojnacka
Learning Evaluation Model of D. Kirkpatrick and its variations

Część III
Rachunkowość i jej zastosowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Justyna Pietrasiak
Elastyczność rachunkowości i jej wykorzystanie w podmiotach handlowych, leczniczych i hotelowo-gastronomicznych

Paulina Kuzaj
Formy ewidencji księgowych mikroprzedsiębiorstw a ich wartość informacyjna

Monika Serwach
Sprawozdania finansowe spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych – obowiązki ustawowe a praktyka gospodarcza

Sylwia Zrobek
Potrzeby informacyjne a założenie kontynuacji działalności

Karolina Jędraszek
Rachunkowość międzynarodowa – modele rachunkowości na świecie

Ewa Bartnicka, Adrianna Jaśkowiak
Funkcje i klasyfikacja wynagrodzeń oraz ich istota w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa

Justyna Filipińska
Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce i regionie łódzkim

Katarzyna Wrzeszczyńska
Źródła finasowania inwestycji na przykładzie gminy Stryków