Koszyk 0

Wojciech Ulrych (red.)

Rozwój potencjału ludzkiego
Wybrane materiały z Międzynarodowej Konferencji „Human Potencjał Development”

ISBN978-83-65766-25-0
Rok wydania2020
WydawnictwoWydawnictwo SIZ
Liczba stron164
Wolny dostępLink

Spis Treści


Wprowadzenie
Introduction
Úvod
Введение

William Chambers
Human Resource Problems in English Charities: some Case Studies

Irena Bakanauskiene, Rita Bendaraviciene, Inesa Daugintaite
Workplace Happiness: Evidence from Lithuania

Barbara Batko
Wymagania kompetencyjne wobec pracowników informacji w organizacjach sektora publicznego i non-profit

Martina Grófová
Princípy cirkulárnej ekonomiky ako nástroja tvorby hodnotovej zákazníckej ponuky

Justyna Majchrzak-Lepczyk
Kształtowanie relacji z klientami w handlu elektronicznym

Zdenko Stacho, Katarína Stachová, Martina Grófová
Komunikácia ako významný determinant konkurencieschopnosti podniku

Vladimír Šulc, Petr Jedinák
Role manažera kybernetické bezpečnosti v procesu řízení technických zranitelností

Robert Marciniak
Resistance and Expectations Related with Service Automation and Robotization Among Employees of Business Services Centers in Hungary

Евгения Борисович Моргунов, Игорь Борисович Гурков
Устойчивость и изменчивость практик управления человеческими ресурсами в российских подразделениях международных компаний

Jiří Stýblo
Human Resources – Reality and Vision in the Present Times of Digitalisation

Zakończenie
Conclusion
Záver
Заключение