Koszyk 0

Sławomir Jędrzejewski (red.)

Rachunkowość wczoraj i dziś

ISBN978-83-65766-06-9
Rok wydania2017
WydawnictwoWydawnictwo SIZ
Liczba stron141
Wolny dostępLink

Rachunkowość może być uznana za najbardziej rozbudowany system informacyjny jednostki gospodarczej. Mimo że we współczesnym rozumieniu powstała ona kilka wieków temu, jej cele są bardzo trudne do określenia, a analiza wielu definicji rachunkowości prowadzi do wniosku, że jest różnie rozumiana. Istotne jest jednak to, że niemal w każdej współczesnej definicji rachunkowości podkreślana jest jej funkcja informacyjna. Odpowiednio dobrana informacja ma ogromne znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, gdyż – prawidłowa i aktualna – stanowi podstawę poprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa i podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach zarządzania. Celem monografii jest zaprezentowanie rachunkowości jako systemu informacyjnego, etapów jej powstawania i rozwoju oraz możliwości wykorzystywania w specyficznych jednostkach gospodarczych i sytuacji szczególnej, jaką jest upadłość.


Spis Treści


Wstęp

Część 1. Rachunkowość jako system informacyjny jednostek gospodarczych – istota i kluczowe elementy

Rozdział 1.  Geneza i istota systemu rachunkowości – Sławomir Jędrzejewski
Rozdział 2.  Polityka rachunkowości kreatywnej a oszukańcza księgowość – Natalia Ronowska
Rozdział 3.  Rachunek zysków i strat jako kluczowe sprawozdanie finansowe  Marlena Urbaszek
Rozdział 4.  Rezerwy jako kluczowa kategoria determinująca rzetelny obraz jednostki gospodarczej – Ewelina Gajdka

Część 2. Historyczny wymiar systemu rachunkowości – wybrane zagadnienia

Rozdział 5.  Zakres prezentowanych elementów w sprawozdaniach finansowych od początku XIX wieku do 1939 roku – Adrianna Jaśkowiak
Rozdział 6.  Jednolite unormowania zasad sporządzania bilansów i ich wpływ  na jego jakość informacyjną – Ewa Bartnicka
Rozdział 7 . System rachunkowości stosowany w wybranych łódzkich zakładach włókienniczych w latach 1901–1939 – Mateusz Kowalczyk

Część 3. Rachunkowość wybranych podmiotów i jej wykorzystanie  w szczególnej sytuacji

Rozdział 8.  Rachunkowość podmiotów leczniczych jako szczególnych jednostek gospodarczych – Anastazja Jędrzejewska
Rozdział 9.  Rachunkowość spółdzielni mieszkaniowych – Angelika Bogusz
Rozdział 10  System rachunkowości i jego wykorzystanie w ocenie skuteczności polskich modeli prognozowania upadłości przedsiębiorstw – Paulina Kuzaj

Zakończenie