Koszyk 0

Kalina Bokwa

Przywództwo a wczesna faza dyfuzji innowacji przełomowej

ISBN978-83-65766-68-7
E-ISBN978-83-65766-69-4
Rok wydania2021
WydawnictwoWydawnictwo SIZ
Liczba stron105
Słowa kluczoweInnowacja przełomowa, kreatywna destrukcja,
dyfuzja innowacji,
efekt pingwina,
przywództwo, model biznesowy,
platforma strategiczna
Wolny dostępLink

Innowacja przełomowa jest zjawiskiem rzadkim i silnie odziaływującym na otoczenie. Jednak nowa technologia to za mało by dokonać przełomu rynkowego. Przedstawione w niniejszej publikacji studia przypadków wskazują, że głębokim przemianom gospodarczym przewodzą silne, odważne i inspirujące osoby, które potrafią angażować wielu odbiorców w procesy transformacji. Innowacja przełomowa i przywództwo wydają się mocno powiązane. Właśnie ta kwestia jest głównym przedmiotem rozważań pracy. Celem publikacji jest określenie zależności między działaniami przywódcy – lidera przedsiębiorstwa a potencjałem organizacji do wdrażania innowacji przełomowych we wczesnej fazie procesu dyfuzji nowej technologii. Przeprowadzona analiza wskazuje te kompetencje przywódcze, które istotnie wpływają na zasięg i głębokość inicjowanych zmian. Skuteczność przedsiębiorstwa w zakresie dyfuzji przełomowych rozwiązań w dużym stopniu zależy od tego, jaki styl działania i komunikacji obiera lider organizacji. Kluczową kompetencją przywódczą jest zdolność do interpretowania potrzeb rynku w taki sposób, by nadawać nowym technologiom jak najbardziej atrakcyjną formę. Równie istotne pozostają wizja, strategia i model organizacyjny wdrażane przez innowacyjnych liderów. Podstawowym zamysłem autorki było zaprezentować omawiane zagadnienia z nowej perspektywy badawczej. Ważne było również zebranie, uporządkowanie oraz podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat procesów innowacji przełomowych


Spis Treści


Wstęp

1. Kluczowe zagadnienia w ujęciu teoretycznym
1.1. Innowacja przełomowa
1.1.1. Źródła innowacji przełomowych – mechanizmy popytowy i podażowy
1.1.2. Wpływ innowacji przełomowych – kreatywna destrukcja
1.1.3. Dyfuzja innowacji
1.1.4. „Efekt pingwina” w komercjalizacji technologii przełomowych
1.2. Znaczenie przywództwa w procesie dyfuzji innowacji przełomowej
1.2.1. Istota przywództwa
1.2.2. Wizja – czyli to, w co wierzy lider
1.2.3. Strategie niekonkurowania
1.2.4. Mechanizmy platformy strategicznej w innowacyjnym modelu biznesowym

2. Charakterystyka innowacji przełomowych – studia przypadków
2.1. Eksploatacja a eksploracja – branża chłodnicza
2.2. Dwa oblicza innowacji przełomowej – Netflix
2.3. Innowacyjne przywództwo i korporacyjny menedżeryzm – Kodak
2.4. Pionierzy nie zawsze wygrywają – Apple
3. Tesla zmienia oblicze motoryzacji
3.1. Zmierzch silników spalinowych
3.2. Od wynalazku do innowacji przełomowej – długa podróż samochodów elektrycznych
3.3. Przełomowa technologia samochodów Tesli
3.4. Krytyczny moment przełomu rynkowego

4. Wpływ przywództwa na osiągnięcia Tesli
4.1. Taktyka medialna
4.2. Wyjątkowa wizja
4.3. Ekskluzywny produkt jako sposób na mobilizację pierwszych użytkowników
4.4. „Błękitna” strategia
4.5. Budowa spójnego ekosystemu

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel