Koszyk 0

Przedsiębiorczość w dobie kryzysu COVID-19 lekcja na przyszłość

E-ISBN978-83-65766-74-8
Rok wydania2021
WydawnictwoWydawnictwo SIZ
Liczba stron178
Wolny dostępLink

Niniejsza monografia poświęcona jest problematyce nowych wyzwań rozwojowych związanych z pandemią COVID-19, z którymi muszą zmierzyć się współczesne organizacje. Prezentowane zagadnienia zostały pogrupowane w obszarach badawczych dotyczących: problematyki technologii, rynku pracy, uwarunkowań działań przedsiębiorczych oraz funkcjonowania wybranych branż/sektorów w warunkach pandemii. Zarysowane spektrum problemów charakteryzuje się interdyscyplinarnością ujęć oraz aktualnością podjętej problematyki. Publikacja realizuje przede wszystkim cel poznawczy, przy czym zaznaczyć należy, że zestawione w niej teksty identyfikują i diagnozują sytuacje z życia gospodarczego oraz przedstawiają wyniki badań własnych i zastanych. Zaprezentowane treści mogą również stanowić impuls do poszukiwania praktycznych zastosowań zaprezentowanej wiedzy.


Spis Treści


Wstęp

Część 1
Technologie a rozwój przedsiębiorczości

Szymon Jopkiewicz
Technologie mobilne ICT w poprawie efektywności sektora zdrowia w czasach pandemii SARS-CoV-2

Anna Słowik
Wpływ pandemii COVID-19 na ochronę wrażliwych danych osobowych

Rajesh Shankaranarayana, Shalini Ramaswamy, Brahm Sharma
An Insight into the Digitilization in India in the Context of COVID-19 and Beyond

Część 2
Wyzwania rynku pracy

Marta Juza, Paweł Walawender
Praca i życie zawodowe w Polsce podczas pandemii COVID-19

Liliana Mierzwińska, Marlena Łapka, Kinga Uliasz
Pandemia COVID-19 a zmiany w obszarze środowiska pracy w opinii pracowników –wyniki badań empirycznych

Część 3
Uwarunkowania orientacji przedsiębiorczej

Anna Molter
Mikrofundamenty orientacji przedsiębiorczej muzeów publicznych. Między proaktywnością a reaktywnością

Joanna Rudawska, Daniel Pavlov, Miroslava Boneva
Płeć jako zmienna warunkująca indywidualną orientację przedsiębiorczą i intencje przedsiębiorcze. Badanie polskich i bułgarskich studentów

Część 4
Przedsiębiorstwa i samorząd terytorialny a pandemia COVID-19

Beata Gierczak-Korzeniowska
Branża taksówkarska w dobie pandemii COVID-19

Krystyna Barczyk
Utrata wartości w sprawozdaniach finansowych wybranych spółek giełdowych w latach 2019–2020

Rafał Bielawski
Śmierć controllingu, narodziny Golema czy Lewiatana

Lidia Kaliszczak, Jadwiga Pawłowska-Mielech
Zmiany funkcjonowania małych przedsiębiorstw w Polsce w warunkach pandemii COVID-19

Część 5
Samorząd terytorialny i region a pandemia COVID-19

Jolanta Zawora
Finanse samorządu terytorialnego w czasie pandemii COVID-19

Solomiia Tkach
Formation of Sustainable Heritage Tourism in the Regions under the COVID-19 Pandemic