Koszyk 0

Joanna Ruda, Tomasz Bernat (red.)

NAUKA-BIZNES-GOSPODARKA: KIERUNKI WSPÓŁPRACY VOL. 1

E-ISBN978-83-65766-52-6
Rok wydania2020
WydawnictwoWydawnictwo SIZ
Liczba stron170
Wolny dostępLink

Abstrakt


Niniejszy tom to zbiór prac obejmujących badania naukowe i działania uczelni związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem, formami współpracy uczelni z biznesem na przykładach szkoleń, kreatywnością i innowacyjnością w gospodarce oraz relacjami polityki i biznesu w kampaniach wyborczych.


Spis Treści


Wstęp

Łukasz Wacławik
1. Kryzys metody 5S i sposoby jego pokonania
1.1. Wprowadzenie
1.2. Istota metody 5S
1.3. Formalizacja metodyki – audyt 5S
1.4. Propozycje usprawnień jako narzędzie indywidualnego wspomagania motywowania pracownika w 5S
1.5. Istota grywalizacji
1.6. Championship, czyli rozgrywki między pracownikami metodą uatrakcyjnienia zastosowania 5S
1.7. Przebieg 5S w warunkach grywalizacji
1.8. Wnioski

Przemysław Majewski
2. Partycypacja pracownicza w świetle prawa Yerkesa-Dodsona
2.1. Wprowadzenie
2.2. Teoretyczne aspekty partycypacji pracowniczej w zarządzaniu
2.3. Zarządzanie partycypacyjne a efektywność organizacji
2.4. Aktualne ujęcie prawa Yerkesa-Dodsona
2.5. Metodyka badań
2.6. Wyniki badań
2.7. Wnioski
2.8. Zakończenie

Agata Kutyba, Jerzy Mikulik
3. Wspomaganie procesu zamówień w przedsiębiorstwie sektora branży kwiatowej
3.1. Wprowadzenie
3.2. Klasyczny model gazeciarza
3.3. Charakterystyka branży
3.4. Metoda badawcza
3.4.1. Oszacowanie rozkładu sprzedaży kwiatów ciętych
3.4.2. Zapotrzebowania na kwiaty cięte – algorytm symulacyjny
3.5. Analiza wyników badań i weryfikacja działania algorytmu
3.6. Wnioski i rekomendacje

Joanna Kowalik
4. Współpraca uczelni z biznesem na przykładzie szkoleń w ramach projektu finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w świetle COVID-19
4.1. Wprowadzenie
4.2. Przegląd literatury
4.3. Korzyści i bariery współpracy uczelni z biznesem
4.4. Dyskusja i wyniki badań
4.5. Wnioski

Bożena Smorczewska-Mickiewicz
5. Innowacje społeczne jako paradygmat funkcjonowania organizacji na przykładzie startupów osób z niepełnosprawnościami
5.1. Wprowadzenie
5.2. Paradygmaty funkcjonowania organizacji
5.3. Teoria innowacji
5.4. Innowacje społeczne a proces inkluzji społecznej
5.5. Start-upy pozytywnego wpływu
5.6. Podsumowanie

Izabela Osek
6. Kapitał ludzki w przedsiębiorstwach medialnych – wyzwania czasu pandemii
6.1. Wprowadzenie
6.2. Polski system medialny – ewolucja i podstawy teoretyczne
6.3. Kapitał ludzki w mediach
6.4. Branża medialna – wyzwania czasu pandemii
6.5. Zakończenie

Piotr Derkowski
7. Wyzwania stojące przed polskim systemem ochrony zdrowia w obliczu zagrożenia niedoborem pielęgniarek i położnych
7.1. Wprowadzenie
7.2. Uwarunkowania prawne oraz wynagrodzenia
7.3. Zasoby kadrowe na tle innych państw Europy oraz prognozy demograficzne
7.4. Prognozy dotyczące liczby pielęgniarek i położnych
7.5. Podsumowanie

Michał Prusinowski
8. Prywatne finansowanie kampanii wyborczych a nierówności ekonomiczne w Stanach Zjednoczonych na przykładzie Tax Cuts and Jobs Act
8.1. Wprowadzenie
8.2. Zasady finansowania kampanii wyborczych
8.3. Przegląd literatury
8.4. Metodyka badań
8.5. Badania własne
8.5.1. Tax Cuts and Jobs Act – zmiany podatkowe i konsekwencje dla nierówności ekonomicznych
8.5.2. Finansowanie federalnych kampanii wyborczych w latach 2004–2018
8.5.3. Lobbing na rzecz uchwalenia TCJA
8.6. Wnioski

Aleksandra Gąsior
9. Decyzje menedżerskie w obliczu kryzysu wywołanego pandemią wirusa SARS-CoV-2
9.1. Wprowadzenie
9.2. Procesy decyzyjne w warunkach kryzysu
9.3. Metodyka badań
9.4. Bieżąca działalność i decyzje przedsiębiorstw w czasie pandemii
9.5. Podsumowanie

Adwoa Yeboaa Owusu Yeboah, Petr Novak, Christina Appiah-Nimo
10. Sustainable entrepreneurship and SME performance
10.1. Introduction
10.2. What is sustainable entrepreneurship?
10.3. What is the Relevance of Sustainable Entrepreneurship?
10.4. Pillars of Sustainable Entrepreneurship
10.4.1. Economic
10.4.2. Social
10.4.3. Environment
10.5. Sustainable entrepreneurship and SME performance
10.6. Conclusion