Zrównoważona karta wyników w zarządzaniu instytucją kultury

,
ISBN 9788365766304
Rok wydania 2020
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 157
Słowa kluczowe strategiczna karta wyników,
zarządzanie instytucją kultury,
zarządzanie strategiczne,
zarządzanie teatrem publicznym

 

40,00 

Monografia podejmuje problematykę zarządzania instytucjmi kultury analizowaną z punktu widzenia wykorzystania teorii zarządzania i nowoczesnych narzędzi zarządzania strategicznego w podnoszeniu efektywności gospodarowania tymi jednostkami. Mając na uwadze specyfikę działalności instytucji kultury, celem  monografii jest zaprojektowanie strategicznej karty wyników dla teatru jako wybranej instytucji artystycznej.  Podmiotem badań jest jeden z łódzkich teatrów finansowanych ze środków samorządowych województwa łódzkiego.

Realizacja celu monografii została poprzedzona analizą polskiej i zagranicznej  literatury przedmiotu, na podstawie której przedstawiono specyfikę instytucji kultury oraz specyfikę procesu zarządzania teatrem publicznym.


Spis treści

Wstęp
1. Teatr publiczny jako szczególna instytucja kultury
1.1 Kultura – jej wartości i rola w społeczeństwie oraz gospodarce
1.2 Instytucje kultury jako podmioty świadczące usługi
1.3 Teatr publiczny jako podmiot świadczący usługi kulturalne
1.4 Podsumowanie

2. Zarządzanie teatrem publicznym w kontekście finansowania jego działalności
2.1 Koncepcje współczesnego zarządzania teatrem publicznym
2.2 Artysta czy menedżer – kto powinien zarządzać teatrem publicznym?
2.3 Finansowanie teatrów publicznych w Polsce
2.4 Podsumowanie

3. Zrównoważona karta wyników w instytucji kultury – aspekty teoretyczne i warunki wdrożenia do praktyki
3.1 Od systemu pomiaru wyników do systemu zarządzania przedsiębiorstwem
3.2. Projektowanie zrównoważonej karty wyników i rola mapy strategii
3.3 Zastosowanie zrównoważonej karty wyników w jednostkach sektora publicznego
3.4 Zrównoważona karta wyników w instytucjach kultury
3.5 Podsumowanie

4. Zrównoważona karta wyników w zarządzaniu teatrem publicznym – analiza przypadku
4.1 Analiza otoczenia Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi – mapa kulturalna województwa łódzkiego
4.2 Charakterystyka badanej instytucji artystycznej
4.3 Projekt zrównoważonej karty wyników jako narzędzia do zarządzania strategicznego Teatrem im. Stefana Jaracza w Łodzi
4.4 Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel