Zawód księgowego i zawody powiązane – ujęcie funkcjonalne i instytucjonalne

,

Publikacja dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej.

E-ISBN

978-83-65766-93-9

Rok wydania 2023
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 171

45,00 

Spis treści


Wstęp

1. Zawód księgowego – istota, struktura i zakres funkcjonalny

1.1. Profesja rachunkowości – istota i rola w otoczeniu społeczno-gospodarczym

1.2. Portret specjalistów profesji rachunkowości

1.3. Wykaz i opis zawodów związanych rachunkowością i segmentem księgowym

1.4. Kompetencje i umiejętności w profesji księgowego

1.5. Zawód księgowego z perspektywy praktyki – wyniki badań własnych

2. Zawód księgowego – ujęcie funkcjonalne i instytucjonalne

2.1. Uwarunkowania instytucjonalizacji zawodu księgowego

2.2. Formy instytucjonalizacji zawodu księgowego

2.3. Instytucjonalizacja zawodu księgowego w Polsce

2.4. Przegląd uregulowań zawodu księgowego w wybranych krajach europejskich

2.5. Badanie zależności między formą instytucjonalizacji zawodu księgowego a cechami kulturowymi modelu Hofstedego

3. Sieć zawodów związanych funkcjonalnie z rachunkowością

3.1. Specyfikacja zawodów związanych z rachunkowością

3.2. Zawody wchodzące funkcjonalnie systemem rachunkowości

3.3. Zawody atestacyjne

3.4. Zawody wspomagające funkcje rachunkowości lub bazujące na informacjach z tego systemu

4. Księgowy a doradca podatkowy

4.1. Zawód doradcy podatkowego – regulacje krajowe

4.2. Przegląd wybranych regulacji zagranicznych w zakresie unormowania zawodu doradcy podatkowego na tle zawodu księgowego

4.3. Doradztwo podatkowe a usługowe prowadzenie ksiąg – analiza orzecznictwa i interpretacji podatkowych

4.4. Obszary podatkowe w zawodach księgowych Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

4.5. Kompetencje i zakres czynności doradców podatkowych oraz księgowych – podsumowanie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel