Zarządzanie strategiczne. Treść i proces jako wyznaczniki działań strategicznych przedsiębiorstwa

,
ISBN 978-83-946977-8-5
Rok wydania 2016
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 120

55,00  20,00 

Niniejsza monografia dedykowana jest uniwersalnemu i ponadczasowemu wyzwaniu, jakim jest odpowiedź na pytanie: jak stawiać czoło coraz bardziej złożonemu i wymagającemu rynkowi oraz rosnącej konkurencji ze strony firm zagranicznych i krajowych.

Wzajemne działania powodują, że każdy z uczestników gry rynkowej znajduje się w określonej sytuacji strategicznej. Sytuacja ta w oczywisty sposób definiowana jest przez rynek i jego uczestników – konkurentów. Tak jak w polityce zagranicznej każdego państwa, której skuteczność weryfikowana jest na arenie międzynarodowej, istnieją pewne wewnętrzne wyznaczniki powodzenia lub niepowodzenia tejże, tak i w zarządzaniu strategicznym znajdowanie się przedsiębiorstwa w określonej sytuacji strategicznej determinowane jest przez określone wewnętrzne wyznaczniki (…) strategicznej sytuacji przedsiębiorstwa. (…)

W monografii podjęto także próbę ilustracji modeli zachowań strategicznych i sytuacji strategicznych przedsiębiorstwa na podstawie wyników badań empirycznych.

 


Spis treści

 

Wstęp

Rozdział 1.  Koncepcja zarządzania strategicznego

1.1. Zjawisko zarządzania strategicznego
1.2. Model procesu zarządzania strategicznego
1.3. Logika procesu zarządzania strategicznego

 Rozdział 2.  Analiza strategiczna

2.1. Kontekst analizy strategicznej
2.2. Analiza otoczenia organizacji
2.3. Analiza wnętrza organizacji

 Rozdział 3.  Wybór strategii

3.1. Kontekst wyboru strategicznego
3.2. Przestrzeń wyboru strategicznego
3.3. Ocena opcji strategicznych

 Rozdział 4.  Wdrażanie strategii

4.1. Kontekst wdrażania strategii
4.2. Podstawowe narzędzia wdrażania strategii
4.3. Obszary zmian strategicznych

 Rozdział 5.  Macierz strategicznych sytuacji przedsiębiorstwa

5.1. Koncepcja budowy modelu macierzy strategicznych sytuacji przedsiębiorstwa
5.2. Kwestionariusz analizy strategicznych sytuacji przedsiębiorstwa
5.3. Empiryczna weryfikacja strategicznych sytuacji przedsiębiorstwa

 Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel