Zarządzanie strategiczne. Treść i proces jako wyznaczniki działań strategicznych przedsiębiorstwa

ISBN 978-83-946977-8-5
Rok wydania 2016
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 120

55,00 

Niniejsza monografia dedykowana jest uniwersalnemu i ponadczasowemu wyzwaniu, jakim jest odpowiedź na pytanie: jak stawiać czoło coraz bardziej złożonemu i wymagającemu rynkowi oraz rosnącej konkurencji ze strony firm zagranicznych i krajowych.

Wzajemne działania powodują, że każdy z uczestników gry rynkowej znajduje się w określonej sytuacji strategicznej. Sytuacja ta w oczywisty sposób definiowana jest przez rynek i jego uczestników – konkurentów. Tak jak w polityce zagranicznej każdego państwa, której skuteczność weryfikowana jest na arenie międzynarodowej, istnieją pewne wewnętrzne wyznaczniki powodzenia lub niepowodzenia tejże, tak i w zarządzaniu strategicznym znajdowanie się przedsiębiorstwa w określonej sytuacji strategicznej determinowane jest przez określone wewnętrzne wyznaczniki (…) strategicznej sytuacji przedsiębiorstwa. (…)

W monografii podjęto także próbę ilustracji modeli zachowań strategicznych i sytuacji strategicznych przedsiębiorstwa na podstawie wyników badań empirycznych.