Promocja!

Wyzwania współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem

ISBN 978-83-65766-21-2
Rok wydania 2018
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 284
Wydanie II rozszerzone

29,00  20,00 

W gospodarce widoczny jest wzrost zainteresowania prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Szczególnie widać to wśród ludzi młodych, dla których pragnienie wykorzystania okazji zaistnienia na rynku jest często silniejsze niż strach przed ryzykiem związanym z jej prowadzeniem. Szukanie optymalnych rozwiązań, ciągły rozwój, pokonywanie słabości i cierpliwość to zdecydowanie cechy niezbędne w trakcie tworzenia i rozwijania działalności gospodarczej w każdej branży. Z czasem jednak niezbędna okazuje się wiedza dotycząca zarządzania oraz finansów.

Niniejsza publikacja przybliża Czytelnikowi pojęcie przedsiębiorczości oraz jej ewolucję. Zostały w niej określone również współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem w ujęciu globalnym oraz stojące przed nim wyzwania. Ostatnia część monografii przybliża tematykę stosowania rachunkowości i jej produktu – sprawozdania finansowego, w różnych podmiotach gospodarczych, co pozwala lepiej zrozumieć jej genezę oraz wpływ na proces zarządzania przedsiębiorstwem.

Celem monografii jest analiza współczesnych wyzwań dla rozwoju przedsiębiorczości w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz wskazanie zastosowania rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w procesie zarządzania. Opracowanie stanowi zbiór tekstów autorstwa studentów, doktorantów i pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej i Instytutu Badań Regionalnych im. М.І. Doliszniego NAN Ukrainy.

Ze względu na tak szeroki zakres tematyczny monografia może być przydatna niemal na wszystkich szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem, w specyficznych jednostkach gospodarczych i szczególnych sytuacjach.

 


Spis treści

 

Wstęp

 Część I. Przedsiębiorczość w zarządzaniu

Przedsiębiorczość jako styl życia na przykładzie pokolenia Z – Karina Skrabulska

Historia przemysłu na ziemiach polskich – aspekt zarządzania i sprawozdawczości finansowej – Anastazja Jędrzejewska

Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Przegląd badań – Jarosław Gumienny

Teoria kosztów transakcyjnych a realizacja projektów finansowanych z środków unijnych w firmie produkcyjnej – Edyta Guderska, Bożena Czerkawska

Rola kultury organizacyjnej w kontekście zarządzania przedsiębiorstwem – Anna Piotrowska

Próba weryfikacji skuteczności predykcji bankructwa za pomocą modeli analizy dyskryminacyjnej na podstawie spółki akcyjnej Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej Zapel – Klaudia Powęska, Joanna Wnęk, Klaudia Wołoszyn

Ocena wiarygodności diagnostycznej wybranych modeli  dyskryminacyjnych na podstawie przedsiębiorstwa  Tasta Armatura Sp. z o. o. – Klaudia Powęska, Joanna Wnęk, Klaudia Wołoszyn

Część II. Determinanty rozwoju przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym

Storytelling as a tool for brand building – Jagoda Ochocka, Karolina Zbawińska

Compensation system as a way to retain employees, improve  job performance and satisfaction in enterprises – Iga Trocka

Territorial communities’ development on the foundations  of creative economy – Maria Karpiak

Innovations in modern industry – Bartłomiej Lisowski

Transformation of Poland Industry Structure: Experience for Ukraine – Lyubomyr Sozanskyy

Industry of Ukraine and EU Member States: Comparative Evaluation – Svitlana Ishchuk

Learning Evaluation Model of D. Kirkpatrick and its variations – Iga Trocka, Patrycja Chojnacka

 Część III. Rachunkowość i jej zastosowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Elastyczność rachunkowości i jej wykorzystanie w podmiotach handlowych, leczniczych i hotelowo-gastronomicznych – Justyna Pietrasiak

Formy ewidencji księgowych mikroprzedsiębiorstw a ich wartość  informacyjna – Paulina Kuzaj

Sprawozdania finansowe spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych  – obowiązki ustawowe a praktyka gospodarcza – Monika Serwach

Potrzeby informacyjne a założenie kontynuacji działalności – Sylwia Zrobek

Rachunkowość międzynarodowa – modele rachunkowości na świecie – Karolina Jędraszek

Funkcje i klasyfikacja wynagrodzeń oraz ich istota w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa – Ewa Bartnicka, Adrianna Jaśkowiak

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce i regionie łódzkim – Justyna Filipińska

Źródła finansowania inwestycji na przykładzie gminy Stryków – Katarzyna Wrzeszczyńska