Wyzwania współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem

ISBN 978-83-65766-21-2
Rok wydania 2018
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 284
Wydanie II rozszerzone

29,00 

W gospodarce widoczny jest wzrost zainteresowania prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Szczególnie widać to wśród ludzi młodych, dla których pragnienie wykorzystania okazji zaistnienia na rynku jest często silniejsze niż strach przed ryzykiem związanym z jej prowadzeniem. Szukanie optymalnych rozwiązań, ciągły rozwój, pokonywanie słabości i cierpliwość to zdecydowanie cechy niezbędne w trakcie tworzenia i rozwijania działalności gospodarczej w każdej branży. Z czasem jednak niezbędna okazuje się wiedza dotycząca zarządzania oraz finansów.

Niniejsza publikacja przybliża Czytelnikowi pojęcie przedsiębiorczości oraz jej ewolucję. Zostały w niej określone również współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem w ujęciu globalnym oraz stojące przed nim wyzwania. Ostatnia część monografii przybliża tematykę stosowania rachunkowości i jej produktu – sprawozdania finansowego, w różnych podmiotach gospodarczych, co pozwala lepiej zrozumieć jej genezę oraz wpływ na proces zarządzania przedsiębiorstwem.

Celem monografii jest analiza współczesnych wyzwań dla rozwoju przedsiębiorczości w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz wskazanie zastosowania rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w procesie zarządzania. Opracowanie stanowi zbiór tekstów autorstwa studentów, doktorantów i pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej i Instytutu Badań Regionalnych im. М.І. Doliszniego NAN Ukrainy.

Ze względu na tak szeroki zakres tematyczny monografia może być przydatna niemal na wszystkich szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem, w specyficznych jednostkach gospodarczych i szczególnych sytuacjach.