Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem

ISBN 978-83-65766-18-2
Rok wydania 2018
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 208

29,00 

Celem monografii jest analiza wybranych zagadnień dotyczących problematyki zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem oraz przybliżenie funkcji i znaczenia sprawozdawczości finansowej w zarządzaniu i efektywnym kontrolowaniu działalności gospodarczej przy jednoczesnym uwzględnieniu kwestii istotnych z punktu widzenia przedsiębiorcy.

Niniejsze opracowanie stanowi zbiór tekstów autorstwa studentów, doktorantów i pracowników naukowych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Opracowanie zostało podzielone na dwie części, z których pierwsza dotyczy problematyki zarządzania przedsiębiorstwem, druga natomiast obejmuje sprawozdawczość finansową w różnych podmiotach gospodarczych. Głównymi metodami badawczymi były analiza indywidualnych przypadków oraz analiza literatury tematu.