Promocja!

Trendy w biznesie. Tom II

ISBN 978-83-65766-19-9
Rok wydania 2018
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 198

29,00  20,00 

Już po raz trzeci podsumowaniem działalności studenckiego ruchu naukowego na Wydziale Zarządzania UŁ jest Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Zarządzania UŁ „KOŁOmania.WZ”. Została ona zorganizowana w kwietniu 2018 roku jako efekt wspólnego wysiłku wszystkich kół działających na Wydziale. Tematem przewodnim konferencji były, podobnie jak w poprzednich edycjach, trendy w biznesie. To kolejne ważne wydarzenie w działalności kół oraz okazja do prezentacji dorobku naukowo‑praktycznego ich członków. Niniejsza monografia służy przedstawieniu niewielkiej części tych dokonań.

 


Spis treści

 

Słowo wstępne

Część I. Trendy we współczesnej gospodarce

Kryptowaluty – nadchodzący trend w biznesie czy największa  bańka spekulacyjna w historii świata? – Mikołaj Pasik, Adam Dębiński

Zarządzanie pracownikami z pokolenia Y na tle różnic  międzypokoleniowych – Sara Bahour, Karolina Fibakiewicz

Rola influencerów w promowaniu produktu – Daria Tertychna, Klaudia Petecka

Employer branding XXI wieku jako trend biznesowy – Marika Sobczak

Bariery emocjonalne decyzji inwestycyjnych (Władysława Jagmurdży, Monika Chrońska)

Część II. Rozwój otoczenia biznesowego w erze wiedzy

Wpływ globalizacji na małe i średnie przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem sektora turystyki jako największego beneficjenta – Iga Trocka

Wpływ polskich spółek z branży FinTech na gospodarkę 4.0.  Analiza obecnych trendów i kierunków zmian – Anna Grałka, Weronika Piaskowska

Stereotyp księgowego w kulturze na przykładzie wybranych  dzieł literackich oraz filmowych – Marta Głowacka, Sylwia Doroba

Społeczna odpowiedzialność w klubach sportowych – Kinga Sałata, Natalia Senkowska

Część III. Wybrane aspekty rozwoju  współczesnych organizacji

Rola i przebieg procesu komunikacji w organizacjach – Adrianna Kozińska, Adrian Dałek

Istotność komunikacji niewerbalnej w przekazywaniu informacji.  Czy komunikacja werbalna jest mniej ważna? – Natalia Rudnicka

Microlearning i personalizacja na drodze do rozwoju osobistego – Monika Kubiak

Innowacyjne metody motywowania pracowników – Krystian Jurowski