Społeczna odpowiedzialność w przestrzeni organizacyjnej klubu piłkarskiego

ISBN 978-83-65766-02-1
Rok wydania 2016
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 143

51,00 

Celem niniejszej monografii jest przedstawienie idei społecznej odpowiedzialności jako koncepcji możliwej i koniecznej do adaptacji w warunkach funkcjonowania klubów piłkarskich w Polsce, z uwzględnieniem określonych kryteriów, charakterystycznych dla specyfiki otoczenia tego rodzaju organizacji. W książce podjęto próbę konfrontacji idei społecznej odpowiedzialności, jej przesłanek i wynikających z tego faktu relacji między szeroko rozumianą grupą interesariuszy, z warunkami organizacyjnymi klubów piłkarskich w Polsce. Biorąc pod uwagę zarówno rolę społeczną, jak i ekonomiczną, jaką odgrywa piłka nożna w wielu krajach, idea społecznej odpowiedzialności staje się koncepcją, która w tego rodzaju organizacjach powinna znajdować zastosowanie, skutecznie wspierając procesy zarządzania.

Praca ma charakter teoretyczny, a rozważania w niej ujęte są punktem wyjścia do pogłębionych badań nad praktycznym zastosowaniem idei społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu klubami piłkarskimi w Polsce.

„Jest to lektura dość wciągająca ze względu na swój unikatowy charakter – rzadko poruszany temat w rodzimej literaturze, gdzie podmiotem odniesienia jest sportowy klub piłkarski. Konkluzje przedstawione przez autora pozwalają czytelnikowi inaczej spojrzeć na mechanizmy społeczne, zarządcze i organizacyjne funkcjonowania klubu piłkarskiego.”

Dr hab. Tomasz Kawka, prof. UG