Rewizja finansowa w świetle praktyki polskiego rynku kapitałowego

,
ISBN 978-83-65766-00-7
Rok wydania 2016
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 125

49,00  15,00 

Niniejsza monografia ma na celu usystematyzowanie wiedzy związanej z rewizją finansową w praktyce polskiej, a także zaprezentowanie różnorodności opinii i raportów sporządzanych przez biegłych rewidentów. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Treści w niej ujęte mogą być inspiracją dla spółek publicznych przy wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego. Wybór ten jest bardzo istotny nie tylko dla badanego przedsiębiorstwa, ale również dla całego społeczeństwa – profesjonalny, niezależny i rzetelny audyt sprawozdań finansowych gwarantuje bowiem bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

„Podjęta przez Autorkę problematyka jest ważna i wpisuje się w dyskusję na temat kierunku zmian sfery regulacyjnej rewizji finansowej i zawodu biegłego rewidenta w kontekście jakości badania sprawozdania finansowego w Polsce.”

Dr hab. Marzena Strojek-Filus, prof. UE

 


Spis treści

 

Wstęp

Rozdział 1.  Istota i rola rewizji finansowej w Polsce w świetle nowych regulacji

1.1. Polskie standardy rewizji finansowej – istota audytu i jego historia
1.2. Rola audytu w funkcjonowaniu rynku kapitałowego
1.3. Regulacje prawne i dokumentacja w zakresie badania sprawozdań finansowych

Rozdział 2.  Wymiar prawny i instytucjonalny badania sprawozdań finansowych

2.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy rewizji finansowej
2.2. Istota zawodu biegłego rewidenta
2.3. Funkcje i zakres usług podmiotów audytorskich

Rozdział 3.  Produkty rewizji finansowej

3.1. Istota, zakres i rodzaje opinii z badania sprawozdania finansowego
3.2. Struktura raportu i zasady jego sporządzania
3.3. Pismo biegłego rewidenta do zarządu jako produkt uboczny rewizji

Rozdział 4.  Analiza porównawcza opinii i raportów podmiotów audytorskich z przeprowadzonego badania w spółkach publicznych

4.1. Charakterystyka analizowanych podmiotów audytorskich i spółek publicznych
4.2. Porównanie i ocena opinii biegłych rewidentów
4.3. Porównanie i ocena raportów uzupełniających opinię

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel