Promocja!

Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w kontekście zarządzania firmą

ISBN 978-83-65766-07-6
Rok wydania 2017
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 148

29,00  20,00 

Celem monografii jest analiza wybranych zagadnień dotyczących rozwoju współczesnej przedsiębiorczości jako istotnych kwestii w kontekście zarządzania firmą, przy jednoczesnym uwzględnieniu istoty roli systemu finansowo-księgowego, będącego dla przedsiębiorcy ważnym źródłem informacji, przyczyniającym się do podejmowania kluczowych dla firmy decyzji.

Niniejsze opracowanie stanowi zbiór tekstów studentów i absolwentów uczelni wyższych: Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest wynikiem II Międzynarodowej Konferencji pt. „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu międzynarodowym”, organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe „Globalni” i Katedrę Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego przy współpracy z Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki.

 


Spis treści

 

Część 1. Uwarunkowania rozwoju współczesnej przedsiębiorczości – wybrane zagadnienia

Rozdział 1.  Storytelling jako narzędzie w procesie edukacji przedsiębiorczości – Anna Piotrowska
Rozdział 2. Przedsiębiorczość kobiet – wybrane mechanizmy wsparcia – Karina Skrabulska
Rozdział 3. The Johari Window – a Model for Disclosing and Giving Feedback as a Way to Improve Relations in Small and Medium Companies – Iga Trocka
Rozdział 4. Crowdfunding as a new money raising method. A case study of the Polish platform – Polakpotrafi.com and the American platform – kickstarter.com – Jagoda Ochocka
Rozdział 5. E‑biznes i możliwości jego zastosowania – Kamil Podsiadły
Rozdział 6. Innowacyjne rozwiązania IT w przestrzeni miejskiej – analiza wybranych koncepcji – Konrad Henryk Bachanek
Rozdział 7. Problems in communication between different cultures – Weronika Malińska, Iga Trocka

Cześć 2. Rola systemu rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Rozdział 8. Wpływ zmian polityki rachunkowości na wyniki finansowe jednostki – Anastazja Jędrzejewska
Rozdział 9. Sprawozdanie finansowe jako miernik rozwoju przedsiębiorstwa – Natalia Ronowska
Rozdział 10. Informacyjna funkcja sprawozdań finansowych, ich istota i cel – Adrianna Jaśkowiak
Rozdział 11. Sprawozdanie finansowe a założenie kontynuacji działalności – case study – Natalia Pyrka
Rozdział 12. Znaczenie sprawozdania finansowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem – Ewa Bartnicka