Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w kontekście zarządzania firmą

ISBN 978-83-65766-07-6
Rok wydania 2017
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 148

29,00 

Celem monografii jest analiza wybranych zagadnień dotyczących rozwoju współczesnej przedsiębiorczości jako istotnych kwestii w kontekście zarządzania firmą, przy jednoczesnym uwzględnieniu istoty roli systemu finansowo-księgowego, będącego dla przedsiębiorcy ważnym źródłem informacji, przyczyniającym się do podejmowania kluczowych dla firmy decyzji.

Niniejsze opracowanie stanowi zbiór tekstów studentów i absolwentów uczelni wyższych: Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest wynikiem II Międzynarodowej Konferencji pt. „Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w ujęciu międzynarodowym”, organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe „Globalni” i Katedrę Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego przy współpracy z Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki.