Księga Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego. Ludzie i ich dokonania w latach 2018–2022

,

Publikacja dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej.

E-ISBN

978-83-65766-94-6

Rok wydania 2023
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 137

45,00 

Spis treści


CZĘŚĆ I
Rozwój Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2018–2022
Struktura organizacyjna i skład osobowy Katedry
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Międzynarodowa współpraca naukowo‑dydaktyczna
Współpraca z otoczeniem
Wkład pracowników Katedry Rachunkowości w kategorię naukową dyscypliny nauki
o zarządzaniu i jakości UŁ w latach 2017–2021
Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości SIGMA

CZĘŚĆ II
Pracownicy Katedry Rachunkowości i ich awanse naukowe
Wykaz pracowników Katedry Rachunkowości UŁ w latach 2018–2022
Wykaz rozpraw doktorskich i habilitacyjnych napisanych w Katedrze Rachunkowości UŁ  w latach 2018–2023
Sylwetki obecnych pracowników Katedry Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UŁ

CZĘŚĆ III
Z życia katedry rachunkowości – chwile ujęte w kadrze
Jesteśmy profesjonalistami
Czasem ekspertami
Rozwój i nauka jest naszą pasją
Nominacja profesorska prof. dr hab. Anny Szychty w Pałacu Prezydenckim w Warszawie – 6 kwietnia 2022 r
Uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego – dr hab. Justyna Dobroszek, prof. UŁ
Uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego – dr hab. Jacek Gad, prof. UŁ
Uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego – dr hab. Ewelina Zarzycka, prof. UŁ
Uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego – dr hab. Jan Michalak, prof. UŁ
Uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego – dr hab. Halina Waniak-Michalak, prof. UŁ .
Uroczystość wręczenia dyplomów doktora – dr Żaneta Kielanowicz (Pietrzak)
Uroczystość wręczenia dyplomów doktora – dr Aneta Brzeska
Uroczystość wręczenia dyplomów doktora – dr Maciej Mróz
I lubimy się nią dzielić
Dzień z Deloitte na Wydziale Zarządzania UŁ
Koło naukowe SIGMA
Nagrody i wyróżnienia naszych studentów cieszą niezmiennie
A wyróżnienia od studentów napędzają do dalszej pracy
Nagrody dla pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Zarządzania UŁ
Celebrujemy ważne dla nas momenty
Razem tworzymy silny roześmiany team