Interfejs marketingowo-finansowy w analityce marketingowej. Teoria i praktyka

,
ISBN 978-83-65766-22-9
Rok wydania 2018
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 368

85,00 

Niniejsza monografia odkrywa interfejs marketingowo- finansowy. Po raz pierwszy dokonano przeglądu tej problematyki, tak w literaturze anglojęzycznej jak i polskiej. Publikacja zawiera tak ewolucyjne ujęcie oraz przegląd kierunków i zakresu badań. Dokonano próby oceny wpływu interfejsu MFTI w zintegrowanych analizach strategicznych na utrzymywanie pozycji przedsiębiorstw na rynku (ich rozwoju i wzrostu). Natomiast we współczesnych analitykach marketingowych, czyli w dashboardach, integrujących planowanie, monitorowanie i analizę strategii przedsiębiorstwa ujęto, także Interfejs MFTI w całościowym zintegrowanym zarządzaniu strategicznym co pozwala na uzyskanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku.

Współczesne przedsiębiorstwa dążą do lepszych rozwiązań strategicznych, a dashboardy tak menedżerskie jak i analityczne dają możliwość realizacji synergii strategii. W pracy podjęto przedstawienie eksperymentalnej budowy dashboardu w praktycznych studiach przypadków kilku firm.

Praca ma walory metodyczne, poznawcze i aplikacyjne. Praca ma charakter w przeważającej części empiryczny, ale również może być wykorzystywana przez praktyków. Przedstawione w rozprawie tendencje w rozwoju teorii i praktyki w zakresie interfejsu, mogą być wykorzystane przy planowaniu i prowadzeniu badań naukowych w dziedzinie analityki marketingowej.  Praca może być przeznaczona także dla grona odbiorców zaangażowanych w badaniach i procesach dydaktycznych na studiach z zakresu ekonomii i zarządzania.

 

Z recenzji

 „Prezentacja narzędzi analitycznych służących badaniu problemu problemów marketingowych i finansowych stanowi oryginalne ujęcie. Faktyczna analiza strategiczna jest ważnym wyzwaniem dla kształtowania współczesnego rozwoju w tym dla zarządzania strategicznego. Spojrzenie na przedsiębiorstwo jako na portfel produktów uważam za ważny punkt wyjścia dla kształtowania działań marketingowych, ale i dla innych procesów biznesowych (…) Rozważania na temat zależności marketingu i finansów w polskiej nauce uważam za wartościowe i oryginalne, zwłaszcza w kontekście silnej tradycji rozdzielania tych nauk. Choć mało jest badań na tym polu to tym bardziej wydają się one obiecujące. Argumentację na temat potrzeby integracji ujęć badawczych oraz przegląd dokonań naukowych z tego obszaru uważam za ważny wkład Autorki do nauki (…) Interesująca także w pracy jest oryginalna próba zaprojektowania kokpitu dla wcześniej opisywanych przedsiębiorstw. Jest to zamierzenie wartościowe o znacznych walorach aplikacyjnych.”

prof. zw. dr hab. Andrzej Kaleta