Integracja rachunkowości finansowej i zarządczej a sprawozdanie finansowe – perspektywa Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

,
ISBN 978-83-916775-8-2
Rok wydania 2016
Wydawnictwo Wydawnictwo Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych Spółka z o.o.
Liczba stron 174

59,00 

W monografii podjęto problematykę integracji rachunkowości finansowej i zarządczej uznając, iż tylko dzięki niej możliwe jest sporządzenie prawidłowego sprawozdania finansowego zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości (MSR/MSSF).

Za kluczowy obszar integracji uznano ujawnienia w sprawozdaniu finansowym dotyczące segmentów działalności operacyjnej. Wymagają one spojrzenia na całe przedsiębiorstwo przez pryzmat rachunkowości zarządczej, tj. raportowania wewnętrznego tworzonego na potrzeby zarządzania. Integracja obu podsystemów rachunkowości – chociaż w mniejszym zakresie – przebiega także na poziomie konkretnych kategorii bilansowych, w tym kluczowego dla działalności gospodarczej składnika majątku, jakim w wielu przedsiębiorstwach są zapasy.

W celu praktycznej ilustracji rozważań przedstawionych w monografii dokonano analizy sprawozdania finansowego spółki publicznej z siedzibą w Polsce, sporządzonego zgodnie z MSR/MSSF.

 

„(…) Oryginalność recenzowanego opracowania związana jest zarówno z podjętym problemem badawczym, jak i jego szerokim zakresem obejmującym szereg wątków podporządkowanych głównemu motywowi opracowania, tj. integracji rachunkowości finansowej i zarządczej (…)”.

Dr hab. Bogusława Bek-Gaik