Elastyczność systemu operacyjnego – wybór strategiczny

,
ISBN 978-83-65766-05-2
Rok wydania 2016
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 141

49,00  15,00 

Przedsiębiorstwa kształtują własne systemy operacyjne przez odpowiedni dobór zasobów produkcyjnych, właściwy sposób sterowania przebiegiem procesów operacyjnych, organizowanie przepływu materiałów, produktów i informacji, rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne, partycypację pracowników. Formowanie systemu operacyjnego powinno być prowadzone w kierunku poszerzania jego elastyczności, przy jednoczesnej realizacji celów całej organizacji. Przez odpowiedni dobór cech systemu operacyjnego przedsiębiorstwo może osiągnąć indywidualny sposób działania, trudny do powielenia przez konkurentów i wzmacniający przyjętymi założeniami strategicznymi.

Niniejsza monografia ma na celu zaprezentowanie koncepcji modelu elastyczności systemu operacyjnego wraz z jego empiryczną weryfikacją. Model ten opiera się na założeniu, że podstawą tworzenia elastyczności systemu są jego zasoby. Wyróżniono trzy rodzaje zasobów: technologiczne, ludzkie i infrastrukturalne. Każdy z nich z osobna, ale również ich kombinacja przyczynia się do budowania elastyczności systemu operacyjnego.

 

„Problem elastyczności systemu operacyjnego należy uznać za istotny dla praktyki i teorii zarządzania. Szczególnie dla przedsiębiorstw przemysłowych elastyczność wykorzystania jego zasobów ludzkich, technologii i infrastruktury, a także elastycznego dostosowania się do wymagań otoczenia oraz wpływania na jego kształtowanie posiada podstawowe znaczenie”.

Prof. dr hab. Stefan Lachiewicz

 


Spis treści

 

Wprowadzenie

Rozdział 1. Wyzwania rynkowe a system operacyjny w organizacjach gospodarczych

1.1. Nowe wyzwania rynkowe determinantą zmian
1.2. Cel pracy
1.3. Charakterystyka wykorzystywanych metod badawczych

Rozdział 2. Elastyczność systemu operacyjnego

2.1. System operacyjny
2.2. Atrybuty elastyczności – ujęcie systemowe
2.3. Rodzaje elastyczności systemu operacyjnego
2.4. Typologia elastyczności systemu operacyjnego

Rozdział 3. Elastyczność systemu operacyjnego jako wybór strategiczny

3.1. Strategiczne implikacje elastyczności
3.2. Integracja sfery operacyjnej i marketingowej jako element wzmocnienia strategicznego
3.3. Elastyczność systemowa sposobem na ograniczanie zagrożeń wynikających z niepewności
3.4. Modele wyboru strategicznego związane z elastycznością systemu operacyjnego

Rozdział 4. Elastyczność systemu operacyjnego – model zasobowy

4.1. Elastyczność zasobów
4.2. Elastyczność technologii
4.3. Elastyczność zasobów ludzkich
4.4. Elastyczność infrastruktury

Rozdział 5. Osiąganie elastyczności w praktyce gospodarczej – ilustracja empiryczna

5.1. Przedmiot badań empirycznych
5.2. Przedsiębiorstwo Ethicon Scotland Ltd
5.3. Vauxhall Motors w Ellesmere Port
5.4. Przedsiębiorstwo Office Mix
5.5. Zakłady Przemysłu Owocowo‑Warzywnego Rubus

Rozdział 6. Uwarunkowania elastyczności systemu operacyjnego w badanych przedsiębiorstwach

6.1. Zakres rozważań
6.2. Warunki działania przedsiębiorstw – wpływ na postrzeganie elastyczności
6.3. Elastyczność systemu operacyjnego
6.4. Technologia
6.5. Zasoby ludzkie
6.6. Infrastruktura

Podsumowanie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel