Elastyczność systemu operacyjnego – wybór strategiczny

ISBN 978-83-65766-05-2
Rok wydania 2016
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 141

49,00 

Przedsiębiorstwa kształtują własne systemy operacyjne przez odpowiedni dobór zasobów produkcyjnych, właściwy sposób sterowania przebiegiem procesów operacyjnych, organizowanie przepływu materiałów, produktów i informacji, rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne, partycypację pracowników. Formowanie systemu operacyjnego powinno być prowadzone w kierunku poszerzania jego elastyczności, przy jednoczesnej realizacji celów całej organizacji. Przez odpowiedni dobór cech systemu operacyjnego przedsiębiorstwo może osiągnąć indywidualny sposób działania, trudny do powielenia przez konkurentów i wzmacniający przyjętymi założeniami strategicznymi.

Niniejsza monografia ma na celu zaprezentowanie koncepcji modelu elastyczności systemu operacyjnego wraz z jego empiryczną weryfikacją. Model ten opiera się na założeniu, że podstawą tworzenia elastyczności systemu są jego zasoby. Wyróżniono trzy rodzaje zasobów: technologiczne, ludzkie i infrastrukturalne. Każdy z nich z osobna, ale również ich kombinacja przyczynia się do budowania elastyczności systemu operacyjnego.

 

„Problem elastyczności systemu operacyjnego należy uznać za istotny dla praktyki i teorii zarządzania. Szczególnie dla przedsiębiorstw przemysłowych elastyczność wykorzystania jego zasobów ludzkich, technologii i infrastruktury, a także elastycznego dostosowania się do wymagań otoczenia oraz wpływania na jego kształtowanie posiada podstawowe znaczenie”.

Prof. dr hab. Stefan Lachiewicz