Audyt wewnętrzny a wiarygodność sprawozdań finansowych – perspektywa międzynarodowa

ISBN 978-83-65766-04-5
Rok wydania 2016
Wydawnictwo Wydawnictwo SIZ
Liczba stron 136

51,00 

Niniejsza monografia ma na celu ustalenie znaczenia audytu wewnętrznego dla zapewnienia wiarygodności sprawozdań finansowych, a także wskazanie propozycji zmian, jakie mogą zostać wprowadzone do systemu audytu wewnętrznego, mających służyć zapewnieniu wiarygodności sprawozdań finansowych. W publikacji przedstawiono kluczowe komponenty systemu audytu wewnętrznego funkcjonującego w międzynarodowych przedsiębiorstwach. Scharakteryzowano również międzynarodowe regulacje dotyczące audytu wewnętrznego. Zwrócono także uwagę na znaczenie audytu wewnętrznego z punktu widzenia nadzoru korporacyjnego realizowanego przez rady nadzorcze.

Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. Rozważania teoretyczne przedstawiono w pierwszych czterech rozdziałach. W rozdziale piątym zawarto rekomendacje autorów dotyczące usprawnienia audytu wewnętrznego w międzynarodowych przedsiębiorstwach.

Biorąc pod uwagę zwiększającą się liczbę przedsiębiorstw międzynarodowych funkcjonujących w Polsce oraz przenikanie z krajów zachodnich dobrych praktyk biznesowych, w tym w obszarze audytu wewnętrznego, wydaje się, że rozważania przedstawione w pracy mogą stanowić punkt wyjścia do kolejnych pogłębionych badań.